Perbankan
Kaedah Had Setiap Transaksi Tempoh Transaksi
Minimum Maksimum
Deposit (RM)
GSPay 10 100,000 1 Minit
DuitNow 1,000
ATM / Deposit Tunai 100,000 5 Minit
Perbankan Atas Talian
Permindahan Bank Tempatan
Pengeluaran (RM)
Pengeluaran Cepat 30 5,000 10 Minit
Permindahan Bank Tempatan 50,000 24 Jam
Catatan:
  • Transaksi pendepositan dan pengeluaran boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang hari, tersedia 24 jam.
  • Amaun minima adalah dinilai berdasarkan setiap transaksi.
  • Sila ambil perhatian bahawa untuk transaksi deposit di bawah RM30, Pemain diperlu untuk menggunakan kaedah GSPay atau DuitNow untuk meneruskan permintaan deposit anda.
  • Sila simpan resit bank atau nombor rujukan transaksi kerana kami mungkin memintanya untuk bukti transaksi dan tujuan pengesahan.
  • Pengeluaran hanya akan diluluskan di bawah nama pemegang akaun bank yang sama dengan identiti/nama berdaftar dalam akaun pemain DeluxeWin.
  • Amaun maksimum adalah dinilai berdasarkan jumlah transaksi harian.
  • Pengeluaran amaun yang besar memerlukan masa yang lebih panjang untuk diproses.
  • Masa pemprosesan itu hanya akan berkuat kuasa selepas pihak kami telah menerima serta mengesahkan permintaan transaksi anda.
  • Sila ambil perhatian bahawa sekiranya pemain masih mempunyai baki bonus dalam akaun anda, anda dikehendaki untuk memenuhi syarat perputaran dalam sebarang promosi itu sebelum pengeluaran. Anda tidak dapat membuat sebarang pengeluaran sekiranya gagal berbuat demikian.
  • Sila hubungi pegawai khidmat pelanggan kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain mengenai transaksi pendepositan atau pengeluaran.